Artykuły

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

  • Autor: BSM
  • Data: 2010-07-25
  • Liczba odsłon: 17073

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku, związana była z prawem pierwokupu wszystkich nieruchomości rolnych, bez względu na ich powierzchnię, przez co była bardzo kłopotliwa zarówno dla pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych – którzy odpowiedzialni byli za korespondencję dotyczącą tysięcy zawieranych umów jak i nabywców i zbywców nieruchomości, którym ustawa nakazywała zawieranie dwóch umów notarialnych w dość długim odstępie czasu.

Obowiązujące dotychczas przepisy dotyczyły prawie 96 % wszystkich zawieranych transakcji, niejednokrotnie absurdalnych – ot, choćby wtedy gdy zbywana była działka rolna o powierzchni 4 ar, położona na terenie w którym wygasły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bo formalnie przez notariuszy taka nieruchomość traktowana była jako rolna a sama transakcja zawierana z uwzględnieniem ustawy. Wówczas zawierana była u notariusza umowa warunkowa po której Agencja informowana była o jej zawarciu, następnie po otrzymaniu informacji z Agencji Nieruchomości Rolnych, o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu - po 30 dniach, sporządzana była umowa przeniesienia własności.

Czas nabycia nieruchomości wydłużał się niejednokrotnie nawet do dwóch miesięcy, co często było prawdziwym problemem dla tych którzy zbywali nieruchomości z przyczyn losowych i szybko potrzebowali gotówki czy też wówczas gdy nabywana nieruchomość miała służyć celom mieszkalnym a nowy dom potrzebny od zaraz.

Taka zasada zawierania umów, dzięki porozumieniu jakie nawiązali miedzy sobą notariusze – nie powodowała na szczęście wzrostu taksy notarialnej, ponieważ notariusze mimo że zawierali dwie umowy, swoją opłatę notarialną pobierali jak za jedną umowę dzieląc ja na pół i pobierając część przy umowie warunkowej a drugą przy przeniesieniu własności.

Ustawa z 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,Dz.U. z 2010 r. nr 110, poz. 725 , ogranicza prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zgodnie z nowymi zapisami Agencji z mocy ustawy przysługuje prawo pierwokupu, wówczas gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna większa niż 5 ha, a więc wszystkie nieruchomości o mniejszym areale nabywamy jedną umową notarialną - podczas jednej wizyty u notariusza.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu www.wsn.pl.