Artykuły

Służebność osobista

  • Autor: BSM
  • Data: 2010-07-25
  • Liczba odsłon: 21845

Służebność osobista

W dziale III księgi wieczystej często spotkać możemy wpis dotyczący tak zwanej służebności osobistej.

Co to takiego?

Jest to nic innego jak obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby lub osób polegające na prawie korzystania w oznaczonym zakresie z danej nieruchomości. Służebnością osobistą obciążone być mogą wszystkie typy nieruchomości - zarówno grunt, jak i budynek czy lokal. Najczęściej występującą jednak służebnością jest tzw. służebność mieszkania (uregulowana w art. 301-302 kodeksu cywilnego) polegająca zazwyczaj na prawie zajmowania części domu oraz użytkowania części gruntu przy budynku a służebności takie ustanawia się zazwyczaj przy umowach darowizny nieruchomości.

Moc prawną maja tylko służebności ustanowione w formie aktu notarialnego, choć w szczególnych przypadkach, służebność osobistą ustanowić można w inny sposób, np. poprzez orzeczenie sądu lub decyzję administracyjną.

Czy nieruchomość obciążona służebnością osobistą, może być przedmiotem sprzedaży?

Nie ma żadnych przeszkód aby zbyć nieruchomość obciążoną służebnością osobistą pod warunkiem jednak, że osoby uprawnione (czyli te które mogą korzystać z budynku) zwolnią przysługujące im prawo służebności, poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem. W sytuacji gdy osoba uprawniona nie żyje – to wówczas prawo to wygasło z chwilą jej śmierci i aby wykreślić widniejący wpis w księdze wieczystej, należy złożyć w sądzie wniosek o wykreślenie służebności wraz z aktem zgonu osoby uprawnionej. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży to akt zgonu osoby uprawnionej dołączyć można do dokumentów dotyczących danej nieruchomości i to notariusz zawnioskuje o wykreślenie służebności.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu www .wsn .pl.