Artykuły

Samowola – rozbiórka czy legalizacja?

  • Autor: "Mieszkaj w Polsce" - BSM
  • Data: 2010-05-14
  • Liczba odsłon: 16802

Samowola - rozbiórka czy legalizacja?

Decyzja nadzoru budowlanego o rozbiórce budynku, często jest prawdziwym dramatem i budzi skrajne uczucia nawet wtedy gdy sytuacja powstała z winy Inwestora.

Wkrótce jednak zmiany w ustawie pozwolą na legalizację samowoli w przypadku budynków, w których dotychczas było to niemożliwe.

Właściciele samowoli budowlanych położonych na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania będą mogli je zalegalizować, po uzyskaniu warunków zabudowy. Nowością jest to, że można będzie uzyskać warunki zabudowy także po wybudowaniu budynku. W sejmie przygotowana jest już nowelizacja prawa budowlanego, która przewiduje zmiany w zakresie wymaganej do legalizacji dokumentacji.

Zmiana ta jest bardzo istotna w przypadku tych Inwestorów, którzy nie mogli zalegalizować samowoli, położonych na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Urzędy - nie chciały wydawać warunków zabudowy dla obiektów, które były już zrealizowane w związku z czym inspektorzy nadzoru budowlanego, bez tego dokumentu nie mogli dokonać legalizacji. Teraz do legalizacji – wystarczy decyzja, wydana nawet po wybudowaniu budynku. Do tej pory decyzja ta musiała być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania, co oznacza, że przed wybudowaniem samowoli Inwestor musiał mieć warunki zabudowy

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu www .wsn .pl.