Artykuły

DRUGI DOM DLA CUDZOZIEMCA

  • Autor: BSM
  • Data: 2009-12-10
  • Liczba odsłon: 17004

„DRUGI DOM”   DLA CUDZOZIEMCA

 

Wiele jest powodów dla których cudzoziemcy decydują  się na zakup nieruchomości w Polsce. Czasami jest to powrót do korzeni, często chęć inwestowania ale zdarza się i tak że potencjalni nabywcy są pod urokiem  naszego kraju , o którym tak chętnie powiadają Polacy mieszkający poza jej granicami.

Istniejące ograniczenia w nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców, powodowały że obrót w tym sektorze był niewielki a kilkumiesięczne procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na zakup nieruchomości sytuacji tej nie poprawiały. Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej był zagadnieniem budzącym wiele wątpliwości społecznych, ale czas pokazał że niepokój części społeczeństwa, był nieco na wyrost bo też skala tego zjawiska była raczej niewielka. Jak podaje na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2008 roku wydało ono na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 580 zezwoleń, w tym 514 na nabycie nieruchomości gruntowych. 

Od 1 maja  2009 roku nie jest już wymagane pozwolenie na nabycie tzw. drugiego domu przez cudzoziemca, a reguluje to art. 8 ust 2 Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nabyciem „drugiego domu” jest nabycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, bądź też na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która nie będzie stanowiła stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca.

 

Nie zmienia się zasada nabywania nieruchomości rolnych i leśnych, bo w ich przypadku cudzoziemcy nadal muszą ubiegać się o wydanie zezwolenia na ich nabycie. Pamiętać tutaj należy że ustawa ta dotyczy obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Trudno  chyba liczyć  na to, że zmiany w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, spowodują gwałtowny wzrost zawieranych transakcji.

Musimy mieć tu bowiem na uwadze światowy  kryzys panującym w branży nieruchomości oraz pamiętać o tym że  obecnie wartości nieruchomości w Polsce są zbliżone do nieruchomości położonych  u naszych sąsiadów.

Zapomnieć już chyba także należy o okresie w którym cudzoziemcy nabywali kilka lub kilkanaście nieruchomości wykorzystując ich bardzo niskie ceny .

 

Autor : BSM., dyrektor KNC Nieruchomości Tarnów

Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu , z podanym żródłem informacji :

"Dane pochodzą z serwisu: www.wsn.pl"