Artykuły

Doradca rynku nieruchomości i jego usługi

 • Autor: Anna Maciuszek
 • Data: 2009-09-23
 • Liczba odsłon: 16963

Wszyscy wiemy, że informacja jest jednym z najważniejszych czynników powodzenia inwestycji. Dynamiczne zmiany jakie zachodzą na polskim rynku nieruchomości często utrudniają inwestorom podjęcie decyzji co do sposobu i możliwości inwestowania.

Tymczasem dla podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej konieczne jest zgromadzenie, przetworzenie, uwzględnienie i opracowanie olbrzymiej ilości informacji z różnych dziedzin związanych z rynkiem nieruchomości miedzy innymi:

 • obrót nieruchomościami,
 • zarządzanie,
 • wycena,
 • prawo,
 • finanse,
 • administracja,
 • podatki,
 • itp.

Sama informacja jest jednak tylko jednym z elementów koniecznych do podjęcia właściwej decyzji, kolejne to wiedza i doświadczenie.

Kto może nam pomóc?

I tu otwierają się nowe możliwości jakie daje nam doradca rynku nieruchomości.

Kto to taki?

To dojrzały specjalista z nienaganną kulturą osobistą, z wieloletnim stażem na lokalnym rynku nieruchomości, posiadający bogate doświadczenie zawodowe, podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, zaangażowany w procesy zachodzące na tym rynku, mogący się pochwalić bardzo dobrą opinią pod względem uczciwości, rozwagi, doświadczenia i wiedzy, budzący zaufanie.

Doradca to osoba, która nieustannie uzupełnia swoją wiedzę w szerokim zakresie poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez różne Stowarzyszenia. Posiada dostęp do informacji płynących zarówno z rynku nieruchomości jak również posiada wiedzę na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Zna zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości i potrafi właściwie rozeznać problemy występujące na tym rynku.

Od doradcy możemy oczekiwać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania:

 • Czy cena jest adekwatna do stanu nieruchomości?
 • Jakiego rzędu dochodu można spodziewać się z nieruchomości?
 • W jakim okresie zwróci się kapitał?
 • Jakie może być zużycie fizyczne i funkcjonalne nieruchomości?

Doradztwo to udzielanie fachowej porady, często wskazanie sposobu postępowania w konkretnej sprawie, właściwego wyjścia z sytuacji (najbardziej optymalnego). Polski rynek nieruchomości jest rynkiem młodym, istnieje praktycznie od 15 lat, dlatego zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze będzie ciągle wzrastać.

Autor: mgr Anna Maciuszek - dyrektor generalny KNC.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: Dane pochodzą z serwisu: www.wsn.pl