Artykuły

Mieszkanie wynajmę

  • Autor: Administrator Administrator
  • Data: 2013-07-17
  • Liczba odsłon: 16374

Gdy scalanie gruntów blokuje sprzedaż

Scalenie gruntów w swoim zamierzeniu przynieść ma korzyści ich właścicielom, między innymi poprzez stworzenie im korzystniejszych warunków do ich zagospodarowania, regulację granic, dostosowania ich do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg czy rzeźby terenu a właścicielom działek rozdrobnionych czy nadmiernie wydłużonych scalanie pozwala uzyskać możliwie duże i regularne działki. Czasami jednak procedura scalania przynosi negatywne skutki, bo na przykład blokuje jej sprzedaż, przez co właściciele takich nieruchomości, narażeni są na ograniczenia w ich dysponowaniu. Sytuacja taka miała miejsce w ostatnich dniach w tarnowskim biurze nieruchomości KNC GLOBAL REAL ESTSTE. Działka położona w Tarnowie / Krzyżu, będąca przedmiotem sprzedaży, była również objęta scalaniem. Dotychczas w takich przypadkach, właściciele takich nieruchomości bez trudu uzyskiwali zgodę na ich sprzedaż, wydawaną przez organ przeprowadzający procedurę scalania. Tak jednak nie stało się w przypadku przedmiotowej działki, ponieważ Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie, organ odpowiedzialny za scalanie, zdecydowanie odmówiło wydania zgody na jej sprzedaż. Jak twierdzi, Beata Mądel, dyrektor biura, - Odmowa wydania zgody, mogła spowodować, wielotysięczne straty właściciela nieruchomości, który na nabywcę czekał kilka miesięcy. Na szczęście nabywca zgodził się poczekać na zakończenie scalania i podpisana została umowa przedwstępna.

 

Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.