Artykuły

Szybki awans w Krośnie

  • Autor: KIM
  • Data: 2013-01-16
  • Liczba odsłon: 16988

Szybki awans w Krośnie

KNC Global Real EstateJustyna Belczyk – jest absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.Od 6 miesięcy pracuje w KNC w oddziale własnym firmy w Krośnie. Właściciel KNC, Rafał Stec wysoko ocenił umiejętności i zaangażowanie Pani Justyny i z nowym rokiem powierzył jej obowiązki dyrektora oddziału.

- Od nowego roku pełni Pani funkcję dyrektora oddziału w Krośnie. Czy zamierza Pani dokonać zmian w oddziale? Jakie konkretne cele wyznaczyła sobie Pani na najbliższy okres?

- W najbliższym okresie chciałabym zwiększyć liczbę współpracujących z nami agentów. Ta zmiana powinna przełożyć się na zwiększenie liczby ofert w bazie. Dodatkowo zamierzam nasilić działania marketingowe związane z reklamą biura. Jako podstawowy cel stawiam sobie osiągnięcie pozycji lidera wśród krośnieńskich biur nieruchomości.

- W KNC Global Real Estate pracuje Pani od 6 miesięcy. Jak trafiła Pani do KNC i jakie były Pani początki w firmie?

- O możliwości podjęcia pracy w KNC dowiedziałam się za pośrednictwem internetu. W początkowej fazie byłam asystentem agenta nieruchomości, później rozpoczęłam pracę na samodzielnym stanowisku i pracowałam jako agent nieruchomości.

- Jakie są zalety i wady Pani pracy?

- Do podstawowych zalet mojej pracy można zaliczyć: różnorodność ludzi i transakcji, nienormowany czas pracy ,kontakt z ciekawymi ludźmi i szerokie perspektywy rozwoju. Trudno sprecyzować pojęcie wady, ponieważ to, co dla jednej osoby jest wadą dla kogoś innego może stanowić zaletę danej branży.

- Mówi się, że branża nieruchomości w Polsce przechodzi kryzys. Co dzieje się w tym sektorze w Krośnie i okolicach?

- W rejonie Krosna nie było dotychczas zdecydowanego lidera w branży nieruchomości, dzięki czemu jest jeszcze szerokie spektrum możliwości rozwoju. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój i zwiększającą się liczbę transakcji uważam, że intensywne działania - także marketingowe – pozwolą nam na osiągnięcie statusu największego biura w naszym rejonie.

- O jakie nieruchomości pytają najczęściej klienci w Krośnie?

- Najliczniejszą grupę klientów stanowią osoby poszukujące działek budowlanych i domów jednorodzinnych. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się mieszkania oraz działki komercyjne.

- Jaki będzie według Pani rok 2013 w nieruchomościach?

- Moim zdaniem w najbliższym okresie nastąpi poprawa koniunktury w branży nieruchomości. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność ofert naszego oddziału jest relatywnie niższa cena nieruchomości w okolicach Krosna w stosunku do ofert w rejonie większych aglomeracji miejskich.

Autor: KIM
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.