Artykuły

Czy zapuka Urząd Skarbowy?

  • Autor: BSM
  • Data: 2012-04-20
  • Liczba odsłon: 16990

Czy zapuka Urząd Skarbowy?

Czy zapuka Urząd Skrabowy?

Sprzedaż nieruchomości jest odrębnym źródłem przychodu, dlatego też jej sprzedaż podlega opodatkowaniu. Warto jednak sprawdzić czy po sprzedaży nieruchomości nie przysługuje nam jakaś ulga, dzięki której nie będziemy musieli dzielić się pieniędzmi z Urzędem Skarbowym.

Kiedy nie płacimy wcale?

Jeśli sprzedajemy nieruchomość, którą nabyliśmy pięć lat temu lub wcześniej – to nie płacimy żadnego podatku i nie mamy obowiązku zgłaszania tego faktu w urzędzie.

Jeśli nieruchomość nabyliśmy w latach 2007 - 2008?

To po jej sprzedaży powinniśmy zapłacić 19 % podatek od uzyskanego dochodu. Aby jednak tego uniknąć, możemy skorzystać z tzw. ulgi podatkowej. Ulga ta obejmuje osoby, które nabyły nieruchomości w latach 2007- 2008 i były w niej zameldowane przez co najmniej 12 miesięcy (tzw. ulga meldunkowa).

A z jakiej ulgi skorzystamy w przypadku nieruchomości kupionych w 2009 roku i później?

Aby nie zapłacić podatku po sprzedaży takiej nieruchomości, możemy skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Pieniądze uzyskane z jej sprzedaży w ciągu 2 lat musimy przeznaczyć na tzw.własne cele mieszkaniowe ( za cel ten uznaję się remont, budowę, zakup innej nieruchomości - również położonej na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, spłata kredytu zaciągniętego na zakup wraz z odsetkami ) Jeśli wydane na ten cel środki są mniejsze od ceny sprzedaży, to musimy od różnicy zapłacić 19 % podatek. Co ważne o tym czy skorzystamy w ulgi - musimy poinformować właściwy Urząd Skarbowy w terminie do 14 dni liczonych od daty sprzedaży nieruchomości.

Autor: BSM. - Dyrektor KNC Global Real Estate oddział w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.