Artykuły

Z wokandy sądowej. Pośrednikowi trzeba płacić!

  • Autor: BSM
  • Data: 2012-02-28
  • Liczba odsłon: 17507

Z wokandy sądowej. Pośrednikowi trzeba płacić!

Oddziały KNC w Poznaniu Z usług biur nieruchomości korzystamy coraz częściej. Bezsprzecznie jest to bardzo wygodne, mamy bowiem wiele ofert do wyboru w jednym miejscu – jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem lub możemy „ zrzucić” na pośrednika cały często uciążliwy proces jej sprzedaży - jeśli jesteśmy sprzedającymi. Jest to wygodne ale kosztuje! Bo pośrednikowi jeśli związaliśmy się z nim umową - trzeba zapłacić! Wysokość wynagrodzenia czy termin płatności jest kwestią umowy pomiędzy klientem a Pośrednikiem i często bardzo szczegółowo, kwestie te ustalane są w trakcie omawiania warunków współpracy. Dlatego też, jeśli pośrednik rzetelnie wykonał swoją pracę, skojarzył strony transakcji, uczestniczył w negocjacjach i przygotowaniu dokumentów do umowy, bez względu na to, czy darzymy go sympatią czy nie i bez względu na to kiedy do transakcji dojdzie – zapłacić musimy.

Potwierdził to wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie (Sygn.akt I C 658/11), który rozstrzygał spór dotyczący zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia za pośrednictwo w zakupie nieruchomości. Klientka biura otrzymała (co potwierdziła pisemnie) ofertę zakupu budynku. Kilkakrotnie uczestniczyła w spotkaniach z udziałem Pośrednika oraz pełnomocników właścicieli, podczas których ustalała warunki sprzedaży budynku a w ich efekcie Pośrednik ustalił termin umowy przedwstępnej. Pośrednik przygotował wszystkie dokumenty wymagane do umowy sprzedaży oraz samą umowę. Na skutek nieporozumień, które wynikły między stronami a które w efekcie przeniosły się i na Pośrednika, do umowy nie doszło a Kupująca oświadczyła, że rezygnują z zakupu nieruchomości, uznając całą sprawę za zakończoną. Jak się jednak okazało, nieruchomość tą zakupiła, tyle, że parę miesięcy później – poza Pośrednikiem, zapominając rzecz jasna o jego należnym wynagrodzeniu. Ponieważ próby ugody ( które biuro stosuje na początku) nic nie dały sprawa trafiła na wokandę sądową i zakończyła się wyrokiem pozytywnym dla Pośrednika. Sąd orzekł bowiem, że:
"...Nie budzi wątpliwości, że pracownicy biura powodów nie tylko skontaktowali ze sobą strony transakcji, ale brali aktywny udział w dalszym procesie negocjacji... agentka biura kilka razy spotykała się z pozwaną, doprowadziła do spotkania stron przyszłej umowy, do prezentacji nieruchomości. Tak więc obowiązki wynikające z umowy powodowie wykonali...".
"...Jak wynikało z tej umowy obowiązkiem powodów w wykonaniu umowy było przede wszystkim kojarzenie kontrahentów transakcji. Czynności z tym zawiązane są w umowie wymienione przykładowo, aczkolwiek nie budzi wątpliwości sądu, że pierwszą podstawową z sekwencji takich czynności jest znalezienie odpowiedniej nieruchomości i skontaktowanie ze sobą obu stron potencjalnej transakcji. Ten swój obowiązek powodowie wykonali bardzo dobrze albowiem wskazali pozwanej nieruchomość, którą zainteresowała się do tego stopnia, że ostatecznie, wbrew niemal niepokonalnym w jej przedstawieniu trudnościom, zdecydowała się ją bardzo szybko, bo już po kilku miesiącach kupić, przy czym zrobiła w taki sposób, aby zakamuflować ten fakt przed powodami i nie płacić im umówionego wynagrodzenia..."
Co potwierdził cytowany wyżej wyrok Sądu, wszystkie okoliczności sprawy przemawiały za Pośrednikiem dlatego jego powództwo zasługiwało na uwzględnienie a wyrok był sprawiedliwym przypieczętowaniem racji Pośrednika.

Niestety jak wynika z danych biur nieruchomości spraw tego typu, rozstrzyganych na drodze sądowej, jest coraz więcej a Sądy coraz częściej orzekają na korzyść Pośredników. Tymczasem jak mówią Pośrednicy spory te , wcale nie muszą być rozstrzygane sądownie. Biura zawsze proponują ugodę - wystarczy trochę dobrej woli i przyznania racji, by uniknąć wielu przykrych i niepotrzebnych sytuacji podczas spotkań na sali sądowej. Nie wystarczy jednak dobra wola ze strony Pośredników.

Autor: BSM.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.