Artykuły

Podsumowanie działalności Branżowego Ośrodka Szkoleniowego KNC Global Real Estate w 2011 roku

  • Autor: Ewelina Kędzior
  • Data: 2012-01-05
  • Liczba odsłon: 17143

Podsumowanie działalności Branżowego Ośrodka Szkoleniowego KNC Global Real Estate w 2011 roku

 

Branżowy Ośrodek Szkoleniowy KNCRok 2011 był dla BOS bardzo pracowity. W ciągu ubiegłego roku zorganizowano ponad 70 szkoleń w Tarnowie i szkoleń wyjazdowych (min. w Łodzi, Krakowie, Łomży, Mrągowie, Bartoszycach, Warszawie, Gliwicach, Rybniku, Białymstoku). Przeszkolono przeszło 750 pracowników, którzy zasilili rozmieszczone wzdłuż i wszerz Polski biura sieci KNC. Praca BOS stanowi początek dla działań prowadzonych w kierunku otwierania nowych oddziałów własnych i franczyzowych KNC Global Real Estate. W końcu chodzi o pozyskanie i przygotowanie do pracy asystentów pośrednika i pośredników, którzy mają stanowić bazę kadrową dla otwierających się biur sieci KNC na terenie całego kraju.

BOS podjął kroki w kierunku nawiązania współpracy ze środowiskiem pośredników posiadających licencję zawodową. Skutkiem tego jest pozyskanie dla sieci KNC kilku pośredników, którzy obecnie sprawują czynny nadzór i opiekę nad powierzonymi sobie biurami (m.in. w Mrągowie, Łomży, Łodzi, Krakowie).

Sukcesem było zorganizowanie pierwszego szkolenia dla licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami przeprowadzonego w ramach doskonalenia zawodowego tej grupy zawodowej. W szkoleniu: „Umowa przedwstępna w pośrednictwie obrotu nieruchomościami oraz przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny” uczestniczyło kilkunastu pośredników, którzy po jego zakończeniu otrzymali zaświadczenia o zaliczeniu 8 godzin edukacyjnych kształcenia. Prelekcje prowadzili: współpracujący z KNC radca prawny, p. Grzegorz Kuczek oraz przedstawiciele banków hipotecznych – p. Z. Kużdżał i P. Wąsik (Nordea Bank Polska S.A.) oraz p. Wioletta Dębosz-Solak (PKO BP S.A.).

Formułując plany na rok 2012, mamy chęci zorganizowania w sezonie jesienno-zimowym kilku szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości. Pewnym jest, że sieć KNC Global Real Estate będzie się rozwijać i powiększać, więc także liczba osób biorących udział w szkoleniach przygotowujących do pracy asystentów pośrednika powiększy się.

Zamysłem BOS jest również nawiązanie owocnej współpracy z licznymi biurami karier uczelni wyższych, które pozwoliłyby na promowanie wśród studentów i absolwentów pracy w biurze nieruchomości. Pragniemy również doskonalić i uaktualniać wiedzę oraz umiejętności pracowników KNC Global Real Estate poprzez szkolenia wewnętrzne. Miejmy nadzieję, że dalekosiężne plany, które rysujemy znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i przyniosą umocnienie pozycji firmy oraz będą owocne dla każdego z pracowników indywidualnie.

Autor: Ewelina Kędzior - KNC Global Real Estate w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.