Artykuły

Sukces Instytutu Współpracy Europejskiej z Tarnowa

  • Autor: BSM
  • Data: 2011-12-30
  • Liczba odsłon: 16871

Sukces Instytutu Współpracy Europejskiej z Tarnowa

Szkolenie w oddziale KNC w BiałymstokuPrzedstawiciele działającego w Tarnowie Instytutu Współpracy Europejskiej w osobach prezesa instytutu Krzysztofa Rymanowskiego oraz wiceprezesa Rafała Stec – doradcy prezydenta do tworzenia biznesplanów, 15 grudnia br, gościli w Galiczu na Ukrainie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej między Polską a Ukrainą.

Wiele problemów dotyczących gospodarki, kultury czy turystyki rozciąga się na skale globalną i mogą być rozwiązane dzięki międzynarodowej współpracy. Dlatego też priorytetem dla Instytutu Współpracy Europejskiej od lat jest budowanie dobrych relacji międzynarodowych min. z Ukrainą.

Polską delegację w Galiczu przyjęli min. przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej Gregory Ivasyshyn i rady powiatu przewodniczący Peter Strembitsky oraz przedstawiciele i szefowie regionalnej administracji państwowej.

Strona ukraińska przedstawiła gościom z Polski ogromny potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny regionu. Szczegółowo omówione zostały propozycję współpracy w sferze humanitarnej i gospodarczej oraz w dziedzinie eko-turystyki i hotelarstwa. Rozmowy pozwoliły na szczegółowe zapoznanie się ze wspólną polityką zagraniczną obu Państw oraz dały możliwość pogłębienia wiedzy o możliwości wymiany doświadczeń i praktycznych umiejętności z sektorów kluczowych dla gospodarki, kultury czy turystyki.

Odrębnym tematem delegacji było omówienie wspólnych projektów inwestycyjnych. W części nieoficjalnej wizyty polska delegacja zwiedziła min. Park Narodowy, Kościół Karmelitów, Telewizję "RAI" , muzeum "Bereginya" oraz firmy z różnych gałęzi biznesu. Spotkanie przedstawicieli Polski i Ukrainy zakończyło się podpisaniem dwustronnej umowy współpracy.

Wiceprezes Instytutu Współpracy Europejskiej, - Rafał Stec podczas wizyty w Galiczu podjął rozmowy dotyczące rozwoju sieci biur nieruchomości KNC Global Real Estate na Ukrainie. Efektem tych rozmów są pierwsze deklaracje dotyczące uruchomienia biura sieci KNC w Galiczu.

Ukraina Ukraina Ukraina

Autor: BSM.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.