Artykuły

Jawność ksiąg wieczystych

  • Autor: BSM
  • Data: 2011-12-01
  • Liczba odsłon: 17373

Jawność ksiąg wieczystych

Księgi wieczysteKsięga wieczysta - to rejestr, który przedstawia stan prawny nieruchomości, dzięki któremu możemy ustalić, komu i jakie prawo przysługuje do nieruchomości. Księga wieczysta składa się z 4 działów w którym wpisuje się, w:

  • - dziale I - oznaczenie nieruchomości oraz w tzw "spisie praw związanych z nieruchomością" - ewentualne prawa związane z własnością,
  • - dziale II - oznaczenie właściciela (li),
  • - dziale III - ograniczone prawa rzeczowe, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości,
  • - dziale IV – hipoteki.

Do 1991 roku księgi wieczyste prowadziły państwowe biura notarialne. Od 1991 roku księgi wieczyste prowadzone są przez sądy a dokładnie przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach, według miejsca położenia nieruchomości.

Księgi wieczyste są jawne - oznacza to, że każdy ma swobodny dostęp do ksiąg wieczystych przez co może zapoznać się z ich treścią. Wystarczy więc znać numer księgi wieczystej by przejrzeć jej zawartość) Uprawnienie to nie jest jednak tożsame z uzyskaniem tzw. odpisu z ksiąg wieczystych, gdyż aby takie otrzymać, należy przedstawić tzw. interes prawny (o odpis może ubiegać się min. właściciel lub jego pełnomocnik, pośrednik, geodeta, rzeczoznawca – wykonujący jakieś czynności na danej nieruchomości itp.).

Już od dłuższego czasu każdy dysponujący komputerem i dostępem do internetu może skorzystać z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych i w domu przejrzeć księgę wieczystą. Dodatkowym plusem tego systemu jest to, że jest on bezpłatny.

Autor: BSM.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.