Artykuły

Zmiany w programie Rodzina na Swoim

  • Autor: BSM
  • Data: 2011-10-15
  • Liczba odsłon: 16828

Rodzina na Swoim31 sierpnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania ( Dz.U.Nr 168, poz 1006).

Niestety zmiany te oznaczają, że wielu osobom o wiele trudniej będzie uzyskać ten kredyt a główną przeszkodą będzie zmniejszony limit na cenę mieszkania i limit wiekowy osób mogących starać się o kredyt z dopłatą. Niestety dla małżeństw powyżej 35 lat oznacza to brak możliwości uzyskania takiego kredyty, jednakże w sytuacji gdy jedno z małżonków będzie poniżej tego limitu, a drugie powyżej to pod uwagę brany będzie wiek młodszego z nich. Limit wiekowy natomiast nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Kolejnym ograniczeniem jest maksymalna możliwa powierzchnia mieszkania, do którego można będzie uzyskać dopłatę. Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą kupić mieszkanie o powierzchni maksymalnie 75 m2 a dopłaty uzyskają do 50 m2 (lub dom o powierzchni do 140 m2 z dopłatami do 70 m2). Jednocześnie według zmian w ustawie o kredyt mogą starać się single (osoby nie pozostające w związku małżeńskim i nie wychowujące dzieci ) a osoby takie mogą kupić mieszkanie o powierzchni maksymalnie 50 m2 a dopłaty uzyskają do 30 m2.

Zmiany w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania spowodowały, że oferta kredytowa z tzw. dopłatą stała się mniej korzystna dla kredytobiorców i niektóre banki zaczęły wycofywać ten kredyt ze swojej oferty.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.