Artykuły

KNC - Rzetelną Firmą

  • Autor: Dziennik Polski
  • Data: 2011-10-10
  • Liczba odsłon: 19102

KNC - Rzetelną Firmą

Rzetelna Firma to program Krajowego Rejestru Długów, który promować ma rzetelnych przedsiębiorców – rzetelnych, czyli sumiennie regulujących swoje zobowiązania.

Certyfikat ten stanowi potwierdzenie wiarygodności i rzetelności firmy , która się nim legitymuje, jest ważnym argumentem w negocjacjach, ułatwia nawiązywanie współpracy i co ważne zwiększa zaufanie i wzmacnia wizerunek firmy. KNC Global Real Estate jest firmą która przeszła pozytywnie weryfikację i uzyskała certyfikat " Rzetelna Firma" co daje pewność, że firma KNC:

  • regularnie reguluje swoje zobowiązania,
  • nie jest notowana w Krajowym Rejestrze Długów,
  • wywiązuje się z postanowień zawartych w umowach,
  • przestrzega przepisów prawa i dobrych obyczajów w prowadzeniu firmy,
  • zapewnia swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług,
  • przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

Uczestnictwo w programie " Rzetelna Firma " to obok certyfikatu ISO 9001:2008 jest dla KNC ważnym potwierdzeniem uczciwości jej działania a dla klientów to gwarant dobrej współpracy.

KNC od lat przestrzega wysokich standardów działania, posiada doskonałe umiejętności dopasowania się do wymogów klientów, jest rzetelną firmą - co dodatkowo potwierdzone zostało otrzymanym certyfikatem.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.