Artykuły

Karta Praw Klienta

 • Autor: Administrator Administrator
 • Data: 2011-10-01
 • Liczba odsłon: 25426

Karta Praw Klienta PośrednikawObrocie NieruchomościPOŚREDNIK w Obrocie Nieruchomości to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością. Pośrednik jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę o pośrednictwo; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym i podlega ochronie prawnej. Tytuł zawodowy "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" jest wpisany do Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i podlega ochronie prawnej.

Klient ma prawo być obsługiwany przez Pośrednika w Obrocie Nieruchomości, który:

 • dołożył starań aby poznać i zrozumieć potrzeby i cele, którymi się kieruje Klient,
 • wykonuje czynności zawodowe na rzecz Klienta, z którym wiąże go umowa pośrednictwa,
 • zna rynek nieruchomości i panujące na tym rynku trendy dotyczące zamawianej przez Klienta usługi pośrednictwa,
 • dostarcza Klientowi istotnych informacji mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu,
 • realnie ocenia możliwości zrealizowania usługi pośrednictwa,
 • zapewnia marketing w zakresie zamówionej usługi pośrednictwa,
 • przy realizacji usługi pośrednictwa korzysta z systemu wymiany ofert pomiędzy Pośrednikami,
 • przy realizacji usługi pośrednictwa współpracuje z innymi Pośrednikami w celu zapewnienia Klientowi optymalnego dostępu do ofert,
 • podnosi swoje klasyfikacje zawodowe.

Klient ma prawo otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • pośredniku odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie usług pośrednictwa zawartej w umowie o pośrednictwo,
 • zakresie odpowiedzialności cywilnej Pośrednika i przedsiębiorcy, za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonaniem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości,
 • zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie,
 • Klient ma prawo żądać wystawienia faktury za wykonaną usługę wynikającą z umowy pośrednictwa.

 

Polska Federacja Rynku Nieruchomości gwarantuje, że postanowienia Karty Praw Klienta są w tej firmie przestrzegane. Ewentualne skargi należy składać na adres: Polska Federacja Rynku Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36/8, 99-116 Warszawa, tel: 0-22 654 58 71, e-mail:federacja@pfrn.pl