Artykuły

Spadek - teraz także u notariusza

  • Autor: BSM
  • Data: 2011-09-20
  • Liczba odsłon: 16042

Spadek - teraz także u notariusza

Do niedawna postepowanie spadkowe mogło być przeprowadzone tylko w Sądzie a na samą sprawę nierzadko czekało się miesiącami. Od 1 marca 2009 roku możemy skorzystać z notarialnego poświadczenia dziedziczenia, które nie tylko znacznie skraca czas nabycia spadku ale jest i stosunkowo niedrogie.Poświadczenie notarialne dziedziczenia kosztuje niewiele ponad 200 zł a na cenę nie ma wpływu liczba osób, która bierze udział w czynności dziedziczenia. Notarialne dziedziczenie może odbyć się w sytuacji gdy nie ma żadnych sporów w kwestii podziału spadku wśród spadkobierców a spadek musi być otwarty po 1 lipca 1984 roku (chwila śmierci spadkodawcy).

Notariusz na podstawie złożonych dokumentów (m.in. aktu zgonu spadkodawcy, aktów urodzenia i małżeństwa potencjalnych spadkobierców, ewentualnego testamentu - gdy dziedziczenie jest na podstawie testamentu) przygotowuje w formie aktu notarialnego protokół dziedziczenia a stanie się tak wtedy gdy nabycie spadku przysługuje z ustawy. Przed notariuszem muszą stawić się wszyscy spadkobiercy – miedzy którymi nie będzie żadnego sporu o spadek. W sytuacji gdy takie spory powstaną spór rozstrzyga się na drodze sądowej. Gdy spadkodawca zostawił testament notariusz przygotowuje tzw. poświadczenie dziedziczenia i co ważne czynność ta musi odbyć się przed upływem 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy.W tym czasie spadkodawcy mogą składać oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Po upływie tego okresu spadkobierca przyjmuje spadek a oznacza to, że odpowiada także za ewentualne długi spadkodawcy całym swoim majątkiem do wysokości długów, nawet jeśli są one większe od odziedziczonego spadku.

Sporządzony przez notariusza akt notarialny zostanie zarejestrowany w elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia a dowodem wykonania czynności będzie dla spadkobierców wypis aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli w drodze spadku została nabyta nieruchomość, którą chcemy sprzedać to min. wypis aktu poświadczenia dziedziczenia będzie dokumentem potwierdzającym prawo własności. Przed sprzedażą spadkobiercy muszą także zgłosić nabyty spadek we właściwym urzędzie skarbowym w celu uregulowania należnego podatku lub skorzystania z przysługującego zwolnienia.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.