Artykuły

Tarnowski rynek wynajmu mieszkań

  • Autor: BSM
  • Data: 2010-09-15
  • Liczba odsłon: 16277

Tarnowski rynek wynajmu mieszkań

Tarnowskie biura nieruchomości nie odnotowują wzmożonego zainteresowania wynajmem mieszkań przez studentów co nieco dziwi bo też październik za pasem a miejscowe uczelnie wyższe na brak chętnych nie narzekają.

Ceny wynajmu mieszkań w Tarnowie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o około 20-30 % i tak za mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 65 m2, w pełni umeblowane z telewizją i internetem wynajmujący żądają 1150 zł + media a za nieco mniejsze 48 metrowe - 1000 zł + media.

Za mniejsze pieniądze wynająć możemy 1 pokojową kawalerkę o powierzchni 21 m2 – położoną jednak na obrzeżach miasta - bo za 570 zł + media.
Pamiętać jednak musimy że standardowo wynajmujący przy umowie najmu pobiera od najemcy kaucję zabezpieczającą najczęściej w wysokości dwu – trzy miesięcznego czynszu najmu która zwracana jest w chwili opuszczenia mieszkania po zakończonej umowie najmu jeśli lokal zdawany jest bez zaległości i gdy stan techniczny lokalu nie budzi zastrzeżeń.

Brak zainteresowania mieszkaniami przez studentów nie oznacza że oferty wynajmu zalegają w biurach nieruchomości. Wręcz przeciwnie mieszkania znajdują nabywców już w ciągu kilku dni od złożenia oferty. Grupą docelową – są tutaj pracownicy firm które wykonują w Tarnowie i okolicach prace związane z budową dróg, kompleksów kulturalno- rekreacyjnych czy wcześniej galerii handlowych. Prowadzone inwestycję spowodowały ogromne zapotrzebowanie na mieszkania 3 – 4 pokojowe umeblowane i wyposażone. Najmy takie są krótkotrwałe ( 3-6 miesięczne) jednak z tytułu takich właśnie najmów uzyskać można większe stawki za najem. I tak jeśli mieszkanie 3 pokojowe ( 48 – 60 m2) standardowo wynająć możemy za 1100 zł + media. to już to samo ale wynajęte przez firmę kosztować będzie 1800 – 2000 zł + media.
Wynajmujący decydując się na najem krótkotrwały zachowuje najczęściej ciągłość najmu ponieważ pośrednicy nieruchomości już podczas trwania umowy najmu szukają na to mieszkanie nowych najemców.

Pieniądze uzyskane z najmów podlegają opodatkowaniu które może mieć kilka form i zależeć będzie od wyboru formy opodatkowania oraz od sposobu uzyskania dochodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub poza nią. W przypadku osób prowadzących działalność dochody z najmu podlegają tym samym regułą opodatkowania co inne dochody z prowadzonej działalności. Wybieramy wówczas podatek na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym lub opodatkowanie podatkiem liniowym. Jeśli jednak najem nie jest prowadzony w ramach działalności to pamiętać musimy że przychody z tego tytułu nie łączy się z przychodami z innych źródeł, np. ze stosunku pracy. Dochody te mogą być opodatkowane według wyboru podatnika – na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtowo zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Korzystniejszym i częściej wybieranym jest zryczałtowany podatek. Od otrzymanego czynszu należy odprowadzić podatek stały w wysokości 8.5 %. Od przychodów z tytułu najmu nie odliczymy jednak kosztów np. poniesionych z tytułu czynszu i 8.5 % liczymy od całości sumy uzyskanej z najmu ( np. przy 1500 zł da to 128 zł podatku ).

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie. Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu www.wsn.pl.