Artykuły

Wolność Tomku...

  • Autor: "Mieszkaj w Polsce" - BSM
  • Data: 2010-06-30
  • Liczba odsłon: 16468

Wolność Tomku...
czyli gdzie ubiegać się o zgodę na wycinkę drzew na swojej działce?

Kilka miesięcy temu wszystkie polskie media donosiły, że jeden z mieszkańców Tarnowa ukarany został milionową grzywną za wycinkę bez zgody właściwego organu drzew na swojej działce.

Informację te wywołały falę dyskusji nad zasadnością ubiegania się o takie zgody oraz - nad wysokością, przewidzianych za takie czyny kar.

Zanim, zatem zaczniemy wiosenne porządki na swoich działkach, pamiętajmy, że na wycinkę drzew musimy uzyskać pozwolenie właściwego urzędu, którym jest Wydział Ochrony Środowiska, znajdujący się przy każdym Urzędzie Miasta. Jedynie na wycinkę drzew młodszych niż 5 ?letnie oraz drzew owocowych zgoda taka nie jest wymagana i takiej wycinki z nikim nie musimy konsultować. W przypadku wszystkich innych nasadzeń konieczna jest  zgoda Wydziału Ochrony Środowiska.

Wniosek o wycinkę powinien zawierać: dane posiadacza nieruchomości, tytuł prawny do władania nieruchomością potwierdzony np. odpisem z księgi wieczystej, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, przyczynę i termin zamierzonej wycinki oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy i obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm.

Decyzję zezwalającą na wycinkę uzyskuje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie  z udziałem przedstawiciela Urzędu Miejskiego najczęściej do 30 dni od złożenia wniosku. Osoby fizyczne uzyskują zezwolenie na usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez żadnych opłat. Zgodnie z "Ustawą o ochronie przyrody" za każde wycięte drzewo zobowiązani jesteśmy posadzić nowe i do tego obliguje nas wydana zgoda - do nowych nasadzeń które musimy wykonać w terminie do trzech lat od daty uzyskania zgody na wycinkę.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www .wsn .pl.